Παθητικό Σπίτι

Η ιδέα του Παθητικού Κτιρίου μπορεί να γίνει σε γενικές γραμμές κατανοητή όταν αντιληφθεί κανείς πως συμπεριφέρεται το κτίριο σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας. Όλα τα κτίρια έχουν ένα ενεργειακό ισοζύγιο, ενέργεια χάνεται και κερδίζεται κάθε ώρα της ημέρας και η διαφορά καλύπτεται από τα συστήματα θέρμανσης (boiler, θερμαντικά σώματα κλπ) και ψύξης (A/C). Οι ενεργειακές απώλειες και τα ενεργειακά κέρδη είναι αποτέλεσμα των παθητικών τεχνολογιών που έχουν εφαρμοστεί στο κτίριο (μόνωση, κουφώματα κλπ) ενώ οι ενεργητικές τεχνολογίες όπως το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης είναι αυτές που εξισορροπούν το ενεργειακό ισοζύγιο.

Σε ένα συμβατικό κτίριο δίνεται έμφαση στις ενεργητικές τεχνολογίες, με λέβητες-καυστήρες, θερμαντικά σώματα- καλοριφέρ, μονάδες air-condition να αποτελούν συνήθη επιλογή στις κατασκευές. Από την άλλη πλευρά δεν δίνεται μεγάλη σημασία στις παθητικές τεχνολογίες, με την ελάχιστη προβλεπόμενη από τον Κανονισμό θερμομόνωση και κουφώματα χωρίς αξιόλογες θερμομονωτικές ή ανακλαστικές προδιαγραφές. Αυτές οι τακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης των συμβατικών κτιρίων έχουν οδηγήσει σε πολύ υψηλά κόστη διαχείρισης που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Το Παθητικό Κτίριο είναι το ακριβώς αντίθετο. Δίνει έμφαση στις παθητικές τεχνολογίες, με υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία, παράθυρα και πόρτες υψηλών θερμομονωτικών προδιαγραφών και με την εξασφάλιση ενός αεροστεγούς εσωτερικού του κτιρίου. Όταν οι παθητικές τεχνολογίες εφαρμόζονται και υλοποιούνται με σωστό τρόπο, η διαφορά του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου, την οποία καλούνται να καλύψουν οι ενεργητικές τεχνολογίες, είναι πολύ μικρή.

Μία ακόμη έκπληξη σχετικά με το Παθητικό Σπίτι είναι το κόστος κατασκευής του. Έχει υπολογιστεί ότι το επιπλέον κόστος της κατασκευής ενός Παθητικού Κτιρίου σε σχέση με ένα συμβατικό κυμαίνεται από 2% έως 10% (www.passive-on.org). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του επιπλέον κόστους κατασκευής είναι 6.5%. Αυτό το ποσό γυρνάει πίσω στον ιδιοκτήτη ή χρήστη του κτιρίου μέσα στα πρώτα 10 χρόνια της λειτουργίας του κτιρίου μέσω χαμηλότερων λογαριασμών καταναλώσεων.

Ciarán O’Leary

Πολιτικός Μηχανικός – Project Manager

Passivhaus Designer 

MEng BEng ΜiPHa

Zero Energy Homes