Συνεργάτες

Πολυμήχανος ΑΕ


Η εταιρεία πολυμηχανος αε έχει ήδη καθιερωθεί σε ολόκληρη την Αττική ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης για την επίλυση κάθε τεχνικού προβλήματος σε κτίρια.
Πρωτοπόρος στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΠΕΑ), εμπλουτίζει διαρκώς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και παρακολουθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις στην τεχνολογία κτιρίων, ώστε να παρέχει στους πελάτες της τις καλύτερες προτάσεις για αναβάθμιση της αξίας των ακινήτων τους. Ταυτόχρονα, οι ομάδες των έμπειρων μηχανικών που τη στελεχώνουν, αξιοποιούν  κάθε μονοπάτι της πολεοδομικής νομοθεσίας, προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες έγκυρες τεχνικές λύσεις για κάθε πρόβλημα.
Η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία μονώσεων κτιρίων και τα άρτια οργανωμένα συνεργεία της την διατηρούν στις πρώτες θέσεις προτίμησης των ενημερωμένων ιδιοκτητών ακινήτων. Οι εκατοντάδες ικανοποιημένοι πελάτες της αποτελούν τον ζωντανό ιστό διαφήμισης, προώθησης και ανάπτυξης της εταιρείας.

System Conservation Hellas ΕΠΕ


Η «System Conservation Hellas ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 1978 σαν συνεργαζόμενη εταιρεία της ομώνυμης αγγλικής με αντικείμενο δραστηριότητας την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής σε επιχειρήσεις, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Στην τριακονταετή επιτυχημένη πορεία της η «System Conservation Hellas ΕΠΕ» συνεργάστηκε με σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου από το εξωτερικό και κυρίως από την Δ. Γερμανία και ανέλαβε και διαχειρίστηκε πάρα πολλά έργα από τον δημόσιο τομέα, τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η «System Conservation Hellas ΕΠΕ» ασχολήθηκε δυναμικά από τα πρώτα χρόνια με την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών (Business Plan) στο πλαίσιο των διαφόρων Αναπτυξιακών Νόμων. Εγκρίθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας για την αξιολόγηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων και από τον ΕΟΜΜΕΧ για την τεχνική υποστήριξη και παροχή οργανωτικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις). Διαχειρίσθηκε με επιτυχία προγράμματα του ΜΟΠ Πληροφορικής (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) και επιλέχτηκε από επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την διαχείριση και αξιολόγηση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής και άλλα κοινοτικά κονδύλια.

Η «System Conservation Hellas ΕΠΕ» ασχολήθηκε πολύ δυναμικά με σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και προγραμμάτων μισθοδοσίας κυρίως για τον τραπεζικό τομέα. Επίσης σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού σχεδίασε και προώθησε προγράμματα οργάνωσης και αξιολόγησης βιομηχανικής παραγωγής. Σημαντική είναι η δραστηριότητα της εταιρείας στο χώρο αξιολόγησης της καθαρής θέσης των επιχειρήσεων και την προετοιμασία των αιτημάτων τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση επιδοτούμενων επιχειρηματικών δανείων με παράλληλη επιδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η «System Conservation Hellas ΕΠΕ» προβαίνει με ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων για λογαριασμό υποψηφίων επενδυτών μετά από ανάλυση του ανταγωνισμού και εφαρμογή μελετών βιωσιμότητας και πιστωτικού κινδύνου (risk management).

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

PIGREEN


Οι Λύσεις Ελέγχου, Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας PIGREEN συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο αναλυτικές πληροφορίες της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων και επιτρέπουν να μετρήσετε, να αποτυπώσετε την ενεργειακή συμπεριφορά, να κατανοήσετε ΤΙ, ΠΟΣΟ, ΓΙΑΤΙ, ΠΩΣ, ΠΟΤΕ καταναλώνεται και ΠΟΣΟ κοστίζει η ενέργεια που καταναλώνεται, παρέχοντας τις πληροφορίες για πραγματοποιήσετε παρεμβάσεις. Οι λύσεις PIGREEN παρέχουν τις προϋποθέσεις για να πετύχετε τη μείωση κόστους λειτουργίας, τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας και την συνεισφορά σε ένα καθαρότερο και πράσινο περιβάλλον.